Steam Clean ble etablert av Ove Pedersen i 1974 som et saneringsfirma.

Arnesen og Borkholm kjøpte firmaet 1 september 1998  med tilhørende goodwill innen forsikringsbransjen. Det var på overtakelsestidspunktet ingen ansatte, da firmaet var drevet nedover det siste året.

Etter overtakelsen endret vi driften noe og satset mer på gjenoppbygging etter vann og brannskader, men vi driver også med mindre saneringsarbeider.Vi selger våre tjenester til boligbyggelag, forsikringsselskap, boligsameier og privatpersoner.

Tjenestene består i dag av begrensning av skader på bygninger, innvendig og utvendig. Tjenestene består videre av gjenoppbygging etter skader, rehabilitering, tapetsering, maling og gulvlegging.

Vi tar også oppdrag vedrørende tilstandsrapport, og hjelper borettslag med plan over vedlikehold og våtromskontroller.
Firmaet har tilhold i egne lokaler beliggende i Smedgaten 30 og 32 i Mjøndalen.

Vi har i dag en god stab med selvstendige fagarbeidere på sine felt, med gode kunnskaper og kursing som omfatter sopp, råte, sikkerhetsmessige og helsemessige forhold på arbeidsplassen. Det er et sunt og godt miljø i arbeidsgruppen, med mye humør og en løs tone mellom ledelsen og øvrige ansatte.

Vi har hatt en god vekst med noen voksesmerter underveis. 2008 tegner til å bli et meget godt år.  Forsikringsbransjen er en spesiell bransje med høyt tempo og mange små jobber, ca 450 jobber i 2008. Dette krever mye administrasjon og oppfølging av mange arbeidsplasser. Sikkerheten er at selskapene betaler innen tiden. Vi blir ikke påvirket av et synkende marked på nybygg og rehabilitering. Tvert imot får vi heller en økning i antall skader og oppdrag.

 

I løpet av 10 år har vi bygd opp et velrenommert byggmesterfirma. Pr i dag er vi 23 medarbeidere, fordelt på 1 kontormedarbeider, 1 regnskapsfører 20 % stilling, 3 personer i administrasjon, 14 tømrere og 4 malere.

biler