E-post: post@steamclean.no
Telefon: 32 87 60 96

Steam Clean Buskerud AS er et aksjeselskap opprettet 15.06.1998 bestående av eier og styreleder Steinar Borkholm.

Pr i dag består firmaet av 20 ansatte fordelt på:

- 9 tømrere med svennebrev
- 3 tømrere med relevant erfaring innen tømrerfaget
- 3 malere med relevant erfaring innen malerfaget
- 1 mellomleder med personalansvar, regnskap og div.
- 1 kontormedarbeider på regnskap, teknisk og div.
- 1 prosjektleder/utførende håndverker
- 1 prosjektleder/byggeleder
- 1 daglig leder/HMS-koordinator (mesterbrev tømrer)

Disponibelt utstyr til gjennomføring av kontrakter/oppdrag:

- Arbeidsbrakke m/toalett
- 4 stk. tilhengere
- 15 arbeidsbiler
- 3 stk. hybridbiler
- Stillas ca. 500m2
- Byggegjerder
- Utstyr til fuktmålinger
- Avfukting/tørkeutstyr
- Slipemaskiner
- Piggmaskiner
- Støvavsug
- Lensepumper
- Varmtlager for lagring av møbler/innbo.
- Containere på eget lager for deponering av gips, treverk, restavfall og papp + innendørs fraksjoner for annet avfall.
- Digital arbeidsplattform for timeføring, kjørebøker og ordrekalender m/avtaler.
- Digital prosjektstyring i Visma
- Visma Contracting/Visma Dokumentsenter for fakturering og mottak av fakturaer

Firmaet har tilhold i egne lokaler beliggende i Smedgata 32, 3050 Mjøndalen.
Vi har i dag en god stab med selvstendige fagarbeidere på sine felt, med gode kunnskaper og kursing som omfatter sopp, råte, sikkerhetsmessige og helsemessige forhold på arbeidsplassen. 4 av våre ansatte er kurset i in4mo og vi har gjennom vår avtale med Gjensidige Forsikring jobbet i dette systemet i flere år nå.

I 2014 ble vi sertifisert etter Miljøfyrtårn-standard. Vi ble resertifisert i 2017. Vårt miljøarbeid er noe vi arbeider med kontinuerlig og det er viktig for oss å påvirke våre oppdragsgivere og kunder til å tenke miljø.

Steam Clean AS er tilknyttet lærlingeordning, bedriftshelsetjeneste og er også IA-bedrift.

 

biler

keyboard_arrow_up