E-post: post@steamclean.no
Telefon: 32 87 60 96

Nyhetsbrev

Siden 2012 har vi vært sertifisert etter miljøfyrtårnstandard

I disse dager er vi i gang med resertifisering.

Vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til å fokusere på klima og miljø og oppfordrer til å sertifiseres.

Følger dere linken nedenfor vil dere se våre miljødata og våre klima- og miljømål for videre arbeid.

Rapport med tall for 2020 vil bli lagt ut i april.

 

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/120221

 

 

 

Hvem må ha ID-kort?idkort

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. mars 2007 en ny forskrift om identitetskort (ID-kort) i bygge- og anleggsnæringen. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2008.

For å kunne få et ID-kort må enten du som arbeidstaker eller firmaet du jobber i være registrert i offentlige registre.

  • Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.
  • ID-kortet skal utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde men ikke i noe tilfelle for mer enn to år.
  • Begrensningen på gyldighetsperioden på to år, er satt for at kortet i størst mulig grad skal gi korrekte faktiske opplysninger.
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen (Petroleumstilsynet har tilsyn med virksomheter på sokkelen og på de store petroleumsanleggene på land).

Informasjon om ordninga ein på Arbeidstilsynets nettsider. Brosjyrar og skjema for bestilling av id-kort får ein også ved å vende seg til Arbeidstilsynets kontor og til Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar i Oslo.

Vi har i den senere tid startet med leveranser av små enkle kjølerom både privat og bedrift.

Vi har i den senere tid laget nytt inngangsparti, før måtte våre kunder gå inn igjennom verkstedet.
Det blir litt koseligere å komme inn i våre kontorlokaler.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.steamclean.no/nyhetsbrev#sigProId519f593b7e

keyboard_arrow_up