E-post: post@steamclean.no
Telefon: 32 87 60 96

SB LOG webbnl navn

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter.seriositetOppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK. Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag.


mester

Hvilke krav stilles for å få mesterbrev?

For å få utstedt mesterbrev kreves:

  • fag-/svennebrev i et mesterfag
  • bestått eksamen fra mesterutdanningen
  • praksis i faget, enten 2 år etter svenneprøve eller 6 år totalt
  • myndig og fast bosatt i Norge

 

ansvarsrett3

Sentralt godkjent for ansvarsrett

Stem-Clean as er sentralt godkjent for ansvarsrett.

Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, idet kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av spørsmålet om ansvarsrett.

 

miljofyrtarn

Miljøfyrtårn gir deg alt du trenger for å miljøsertifisere din virksomhet. Våre smarte og digitale verktøy bidrar til en enkel og effektiv sertifiseringsprosess – der virksomheten oppfyller kriterier tilpasset drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

keyboard_arrow_up